¡Hola!... Bienvenido a AgroFórum smile

No olvides REGISTRARTE para que puedas participar de los FOROS y BLOGS, para que puedas descargar archivos y para que puedas hacer uso de todas las funciones del portal.
Conversación entre 19900796762 y timkiem

Conversación entre 19900796762 y timkiem

1 Mensajes de visita

  1. Vẻ mặt Mộ Dung Vô Song liền trở nên có chút xấu hổ, lẩm bẩm nói:
    Địa chỉ học kế toán tổng hợp Tại thủ đức
    Địa chỉ học kế toán tổng hợp Tại đà nẵng
    Địa chỉ học kế toán tổng hợp Tại biên hòa


    - Không dối gạt ngươi, Xuyên ca, ta không dám đến Hải Đường trang viên. Ta nợ tiền thuế ba năm rồi, mấy vị quản sự của Hải Đường trang viên đều nhận ra ta, lúc gặp ta nhất định bắt ta trả tiền, không giao tiền thì bọn họ sẽ đánh người a. Hải Đường trang viên nhà to nghiệp lớn, nội tình hùng hậu, ta không thể trêu vào bọn họ được.
Mostrando mensajes de visita de 1 a 1 de 1